STRONA GŁÓWNA

EXTEREA jest firmą specjalizującą się w rekrutacji wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli zawodów medycznych (lekarzy różnych specjalizacji) oraz paramedycznych (fizjoterapeutów, pielęgniarzy / pielęgniarek) działającą na zlecenie publicznych i prywatnych ośrodków zdrowia we Francji.

Strategia działania wypracowana przez firmę EXTEREA na rzecz swoich klientów obejmuje poszczególne fazy rekrutacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, szkolenie językowe, jak i pomoc w zaaklimatyzowaniu się w kraju docelowym.

Firma EXTEREA prowadzi rekrutację kandydatów z całej Polski w swoim oddziale w Krakowie.

Podczas sześciu lat swojej działalności, firma EXTEREA pośredniczyła w zatrudnieniu ponad 450 pracowników w 130 ośrodkach zdrowia na terenie Francji.