KANDYDACI

Praca za pośrednictwem firmy EXTEREA otwiera przed Kandydatami szerokie perspektywy rozwoju zawodowego.

W trakcie procesu rekrutacji, Kandydaci zobowiązują się do podjęcia pracy we francuskiej placówce służby zdrowia na okres minimalny 12 miesięcy. W zamian, Kandydaci otrzymują status pracownika zgodnie z ustawodawstwem francuskim oraz dostęp do wszelkich świadczeń socjalnych związanych z zatrudnieniem, wynagrodzeniem czy opieką medyczną na tych samych warunkach co ich francuscy współpracownicy.

Firma EXTEREA od lat zdobywa zaufanie swoich Klientów przede wszystkim dzięki swoim staraniom ukierunkowanym na przygotowanie językowe Kandydatów oraz na jakość ich przyjęcia w nowym otoczeniu. W kręgu naszej szczególnej uwagi pozostają też takie kwestie jak transport, zakwaterowanie i życie rodzinne rekrutowanych Kandydatów, w celu stworzenia atmosfery zaufania oraz ułatwienia Kandydatom integracji społecznej.