KLIENCI

Krąg naszych klientów obejmuje najważniejsze placówki francuskiej służby zdrowia: szpitale publiczne, uniwersyteckie, prywatne (ogólne i specjalistyczne), ośrodki rehabilitacyjne, kliniki, medyczne domy opieki. Powyższe placówki zatrudniają wysoko wykwalifikowany personel i gwarantują dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego, najnowszych technologii i metod pracy.

Kandydaci rozpoczynają pracę we francuskich placówkach w zawodzie po uprzednim uzyskaniu stosownych pozwoleń. Podejmując pracę w danym ośrodku, zobowiązują się z pełną odpowiedzialnością przestrzegać zasad zawartych w opisie stanowiska (patrz Opis stanowiska), które uwzględnia metody pracy, obowiązki zawodowe, regulamin wewnętrzny i przepisy BHP. Informacje dotyczące danej oferty pracy zawarte w kwestionariuszu dostarczanym przez pracodawcę uwzględniają dodatkowo wysokość wynagrodzenia, rodzaj proponowanego zakwaterowania oraz datę rozpoczęcia pracy.

Wśród ofert pracy proponowanych przez francuskie ośrodki zdrowia współpracujące z EXTEREA przeważają umowy o pracę na czas nieokreślony (fr. CDI), które ułatwiają osobom zainteresowanym osiedlenie się we Francji na dłuższy okres czasu. Taki typ umowy przewiduje zwykle trzymiesięczny okres próbny, podczas którego pracodawca francuski ma możliwość weryfikacji umiejętności i motywacji kandydatów.